Participant Feedback Form

Untuk mengukur keberkesanan ceramah Pendidikan Kewangan / To measure the effectiveness of Financial Education talk