Course : Etika dan Nilai-Nilai di Dalam Perniagaan

Course details.

ABOUT

Kursus ini bertujuan untuk mendidik para usahawan mengenai kepentingan dan peranan etika dalam menjalankan perniagaan. Sebagai seorang usahawan, adalah penting untuk mengetahui nilai-nilai moral dan piawaian tingkah laku yang digunakan di dalam perniagaan. Nilai-nilai ini perlu ada dalam setiap pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah yang mana ianya menentukan samada sesuatu tindakan tersebut betul atau salah. Peserta kursus akan dapat mempelajari tentang peranan etika dalam persekitaran peribadi dan perniagaan, aspek penting dalam pembuatan keputusan serta perbezaan tanggungjawab etika dan undang-undang.

WHAT YOU WILL LEARN

Peserta kursus ini akan memahami dan mempelajari:


  • Memahami peranan etika dalam kehidupan peribadi dan persekitaran perniagaan mereka
  • Kenali 4 teras utama membuat keputusan
  • Membezakan antara tanggungjawab etika dan undang-undang
  • Menggunakan toolkit untuk mengkaji sifat etika sesuatu keputusan

Modules

image
Modul 0: Pengenalan Kursus
image
Modul 1: Pemahaman Etika dan Nilai Perniagaan
image
Modul 2: Cabaran Pengiklanan Perniagaan
image
Modul 3: Amalan Baik Etika Berniaga