Course : Digitalisasi Perniagaan Melalui E-Pembayaran

Course details.

ABOUT

Kursus ini bertujuan untuk mendidik dan meningkatkan pengetahuan usahawan mikro dan PKS berkenaan dengan konsep asas pembayaran tanpa tunai iaitu e-pembayaran, saluran e-pembayaran, isu dan cabaran menggunakan pembayaran konvensional dan manfaat menggunakan e-pembayaran dalam perniagaan. Para peserta kursus juga dapat mengetahui tahap kepenggunaan e-pembayaran di Malaysia.

WHAT YOU WILL LEARN

Peserta kursus ini akan memahami dan mempelajari (dari segi perniagaan):

1.   Konsep asas berkenaan e-pembayaran

2.   Pengetahuan dan kemahiran menggunakan pelbagai saluran e-pembayaran

3.   Keperluan memahami manfaat dan faedah menggunakan e-pembayaran

Modules

image
Modul 0: Pengenalan Kursus
image
Modul 1: Pengenalan
image
Modul 2: Isu dan Cabaran Pembayaran Konvensional
image
Modul 3: Apakah yang Dimaksudkan Dengan E-Pembayaran
image
Modul 4: Faedah Menggunakan E-Pembayaran
image
Modul 5: Hasil Pembelajaran