Course : Kesediaan Mental dan Kesihatan

Course details.

ABOUT

Kursus ini bertujuan untuk mendidik dan meningkatkan pengetahuan para usahawan mikro dan PKS berkenaan dengan konsep kesihatan mental, punca penyakit mental dan cara untuk mengekalkan kesihatan mental. Melalui kursus ini juga, peserta akan dapat mengetahui elemen penting yang perlu dilaksanakan di tempat kerja atau perniagaan bagi mencegah daripada memperoleh penyakit mental.

 

WHAT YOU WILL LEARN

Peserta kursus ini akan memahami dan mempelajari (dari segi perniagaan):

 

1.    Memahami konsep kesihatan mental dan penyakit mental

2.   Huraikan punca penyakit mental

3.   Bagaimana untuk membangunkan kesihatan mental

4.   Kenal pasti cara untuk mencapai kesejahteraan mental

 

Modules

image
Modul 0: Pengenalan Kursus
image
Modul 1: Konsep Kesihatan Mental
image
Modul 2: Mengenal Pasti Gejala Umum Penyakit Mental
image
Modul 3: Membangunkan Kesihatan Mental
image
Modul 4: Rumusan dan Tip Mengekalkan Kesihatan Mental